This is a widget area, so please add widgets here...

Makaleler

   

 • Hacı, İ., Perker, Z.S. (2014). Ahşap Malzeme ve Geçmişten Günümüze Yapıda Kullanımı, Yapı Dünyası, Sayı: 219-220-221, s. 23 – 33. 

 • Perker, Z. S., Akıncıtürk, N. (2012). Sistem Yaklaşımı Bağlamında Geleneksel Anadolu Konutunun Güne Uyarlanmasını Etkileyen Üst Sistemler ve Sistemler Arası Etkileşime İlişkin Bir İrdeleme (A Discussion On Upper Systems Effecting The Adaptation Of Traditional Anatolian Houses’ For Today Within The Context Of System Approach And Interactions Between Systems), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 11, Sayı 41, s. 195 – 213. Özet (Abstract) veya Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2012). Yapısal Kullanım Açısından Ahşap Malzemenin Bünyesel Özellikleri, Yapı Dünyası, Sayı: 191 – 192, s. 45 – 50, Ankara.

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2011). A Gradual Systematic Model Aimed At The Integration Of Wet Areas And Plumbing Systems In The Context Of Traditional Home Modernization, Ozean Journal Of Applied Sciences. 4 (1), p. 25 – 38.

 • Perker, Z.S. (2011). Mimarlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Malzeme Bilgilerinin Arttırılmasına Yönelik Bir Gezi Modeli Önerisi, E-Journal of New World Sciences Academy. 6 (1), s. 332 – 341. 

 • Arslan, T.V., Akıncıtürk, N., Sezer, F.Ş., Durak, S., Erbil, Y., Perker, Z.S. (2011). Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası ve Laboratuarları, Yapı Dünyası, Sayı: 185, s. 19 – 24, Ankara. 

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2011). Geleneksel Konutlarda Fiziksel Değişim: Bursa’da Üç Örnek Yapı (The Physical Alteration On Traditional Houses: Three Exapmles in Bursa), Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:1, s. 29-39, Bursa. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 •  Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2011). Geleneksel Cumalıkızık Evlerinde Ahşap Konut Sistemi (Wooden House System in Traditional Cumalıkızık Houses), Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:1, s. 41-51, Bursa. Özet (Abstract) veya Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2011). Mimarlık Öğrencilerinin Malzeme Bilgisinin Arttırılmasında Fabrika Gezilerinin Rolü: Metodolojik Bir Analiz (The Role Of Factory Visits In The Increase Of Material Knowledge Among Architecture Students: A Methodological Analysis), Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, s. 82 – 88, Sakarya. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Arslan, T.V., Akıncıtürk, N., Sezer, F.Ş., Durak, S., Erbil, Y., Perker, Z.S. (2011). Bir Eğitim Aracı Olarak Mekân: “Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası”, Güney Marmara Mimarlık, Sayı: 28, s. 26 – 33, Bursa. 

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). Adapting A Traditional House Up To Date, Ozean Journal Of Applied Sciences. 3 (4), p. 371 – 378. 

 • Akıncıtürk, N., Gür,M., Perker, Z.S. (2010). The Alteration Process  of 700 Years Aged “Cumalıkızık Village”  Located in the First Capital of the Ottoman Empire, World Applied Science Journal. 10 (11), p. 1354 -1362. 

 • Perker, Z.S. (2010). Reflection Of Habitat On Architecture: Ankara From The Republic Proclamation To Our Days, Scientific Research And Essays. 5 (19), p. 2858 – 2866. Özet (Abstract) veya Tam Metin (Full Paper)  

 • Perker, Z.S. (2010). Nanoteknoloji ve Yapı Malzemesi Alanına Etkileri, E-Journal of New World Sciences Academy.  5 (4), s. 639 – 648. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). The Problem Of Adopting Traditional House For Today: Example Of Bursa, E-Journal of New World Sciences Academy. 5 (4), p. 628 – 638. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). Kuşadası Model Local Administration And University Association In Protection Of Traditional Street Structure,  World Applied Science Journal. 8 (9), p. 1106 – 1110.

 • Perker, Z.S. (2010). Avrupa Kültür Mirasının Korunmasında Europa Nostra Ödüllerinin Rolü ve Türkiye (The Role of Europa Nostra Awards for Ensuring the Conservation of European Cultural Heritage and Turkey),  E-Journal of New World Sciences Academy. 5 (2), s. 260 – 272. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). Geleneksel Konutun Korunmasında Günümüz Kullanıcı Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bursa Örneği, Yapı Dünyası, S:177, 48 – 52, Ankara. Özet veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). Geleneksel Konutlarda Ahşap Malzeme Bozulmaları: Bursa Cumalıkızık Örneği, Yapı Dünyası, Sayı:174, s. 25 – 32, Ankara. 

 • Perker, Z.S. (2010). Cephe Ahşaplarında Oluşan Bozulmalar: 700 Yıllık Cumalıkızık Yerleşimi’nde Bir İrdeleme, Yapı Dünyası, Sayı:170, s. 44 – 49, Ankara. 

 • Perker, Z.S. (2009). Mimarlığın Felsefe İle İlişkisinin Rönesans, 17. Ve 18. Yüzyıl Yapı Örnekleri Üzerinden İncelenmesi (The Analysis of the Relationship Between Architecture and Philosophy Assuming the Constructions of Renaissance, 17th. and 18th. Century), E-Journal of New World Sciences Academy. 4 (4), s. 589 – 600.  Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2009). Yapı Cephesindeki Ahşap Elemanlarda Oluşan Bozulmalar: Karşılaştırmalı Bir Analiz, E-Journal of New World Sciences Academy. 4 (1), s. 68 – 76. 

 • Perker, Z.S., Erbil, Y. (2009). Bursa Muradiye Külliyesi Türbeleri ve Yapısal Özellikleri, Yapı Dünyası, Sayı: 161, s. 45 – 49, Ankara. 

 • Erbil, Y., Perker, Z.S. (2009). Alüminyum Malzeme; Üretim Teknikleri ve Mimaride Kullanımı, Çatı ve Cephe, Yıl: 3, Sayı:18, s. 42 – 46, İstanbul. 

 • Perker, Z.S. (2008). 16. Yüzyıl İstanbul’unun ‘Benim Adım Kırmızı’ Romanındaki Yansımaları: Yer/ Mekân (The Reflections of Istanbul in 16th. Century in the Novel ‘My Name Is Red’: Location / Place), E-Journal of New World Sciences Academy. 3 (4), s. 753 – 762. Özet (Abstract) veya Tam Metin  

 • Perker, Z.S., Erbil, Y. (2008). Geleneksel Ahşap Konutta Yangın Korunumu: Bursa’da Bir Konutun Mimari Analizi, Yangın ve Güvenlik, Sayı:116, s. 56 – 62, İstanbul. Özet veya Tam Metin  

 • Perker, Z.S. (2008). Toplumsal Yaşamın Mimari Ürüne Yansıması: 1900’lerden Günümüze Almanya, Mimarist, Sayı: 27, s. 20 – 26, İstanbul. Tam Metin  

 • Taş, M., Taş, N., Erbil,Y., Perker, Z.S. (2008). 20. Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi Etkinlikleri Kapsamında Atölye Çalışmaları, Güney Marmara Mimarlık, Sayı: 27, s. 20 – 23, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Erbil, Y. (2008). Muradiye Külliyesi Türbelerinde Kapı ve Pencere Bozulmalarının Görsel Analizi, Ahşap, Yıl: 7, Sayı:37, s. 25 – 29, İstanbul. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Erbil, Y. (2008) Osmangazi Yenilenen Yapılarıyla Tarihi Yansıtmaya Devam Ediyor, Ahşap, Yıl: 7, Sayı:37, s. 22 – 24, İstanbul. Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2008). Geleneksel Konut Cephelerindeki Ahşap Ürünlerde Meydana Gelen Malzeme Bozulmaları: Bursa Demirkapı Mahallesi Örneği, Mimarlıkta Malzeme, Sayı: 8, s. 77 – 83, İstanbul. Tam Metin

 • Akıncıtürk, N., Beceren Öztürk, R., Perker, Z.S. (2008). Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Eğitiminde Yapı Malzemesi Dersi, Mimarlıkta Malzeme, Sayı:7, s. 93 – 96, İstanbul. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2008). Tutkallı Tabakalı Ahşap Teknolojisi ve Mimaride Kullanımı – Ahşapta Yeni Teknolojiler, İnşaat Dünyası, Sayı: 306, s. 140 – 144, İstanbul. Tam Metin  

 • Erbil, Y., Perker, Z.S. (2008). Uzay Kafes Sistemler ve Sistem Elemanları, İnşaat Dünyası, Sayı: 301, s. 164 – 170, İstanbul. Tam Metin

 • Dostoğlu, N., Yücel, Ç., Perker, Z.S. (2007). Misi’de Kentsel Duyarlılık Projeleri, Yapı, Sayı: 304, s. 44 – 47, İstanbul. Tam Metin

 • Akıncıtürk, N., Perker, Z.S. (2006). Kuşadası Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Arkitekt, Sayı: 2006 / 01, s. 18 – 23. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2006). Cumalıkızık’da Ahşap Yapı Elemanı Bozulmaları, Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt No: 11, Sayı:2, s. 43 – 51, Bursa. Özet (Abstract) veya Tam Metin  

 • Perker, Z.S. (2004). Gündem 21 Sürecinde Sürdürülebilir Yerleşme ve Kentleşme Bursa Ölçeği, Güney Marmara Mimarlık, Sayı: 19, s. 14 – 19, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2003). İpek Yolu’nda Yalnız Kalmış Bir Köy: Aksu Mimarisi ve Yapısal Değerleri, Güney Marmara Mimarlık, Sayı: 16, s. 35 – 38, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2003). Yapısal Bir Değer Olarak Aksu Köyü Hamamı, Güney Marmara Mimarlık, Sayı:16, s. 32 – 34, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2002). 700 Yıllık Bir Osmanlı Yerleşiminin 300 Yaşındaki Camisi: Cumalıkızık Camii, Ahşap, Sayı:10, s. 15 – 19, İstanbul. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2002). Mimarlık ve Çevre, Güney Marmara Mimarlık, Sayı:13, s. 28 – 31, Bursa. Tam Metin