This is a widget area, so please add widgets here...

Makaleler

 • Şimşek, S., Perker, Z. S. (2019). Yaya Köprülerini Oluşturan Elemanlarda Yapı Malzemesi̇ Kullanımı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Bursa Örneği̇. Journal of International Social Research, 12(63), 550–567. Tam Metin 

 • Şimşek, S., Perker, Z. S. (2019). Bursa Hanlar Bölgesi̇’nde Bulunan Tari̇hi̇ Han Örnekleri̇nde Doğal Taş Malzeme Sorunları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma. Journal of International Social Research, 12(62), 655–665. Tam Metin 

 • Perker, Z. S., & Akkuş, K. (2019). Toprak Yapı Malzemesi ile Mimarlık: Çağdaş Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme. Online Journal of Art and Design, 7(4), 160-172. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z.S. (2018). Kocaeli Kırsal Geleneksel Konut Mimarisinde Cephe: Gölcük Saraylı Köyü Üzerine Bir Araştırma, Yapı Dünyası, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2018, Sayı:266-267-268-269, s.14-18, Ankara. Tam Metin 

 • Hacı Aktar, İ., Perker, Z.S. (2018). Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürünlerin Yapıda Duvar Kaplaması Olarak Kullanımı: Örnekler Üzerinden Bir Değerlendirme, Yapı Dünyası, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2018, Sayı:262-263-264-265, s.19-31, Ankara. Tam Metin 

 • Şahin, B. E., Perker, Z. S. (2018). Eğitim Mimarisinde Okul ve Toplum İlişkisini Okumak. Mimarlık, 404, 55–59. Tam Metin 

 • Hacı Aktar, İ., Perker, Z. S. (2018). Yapıda Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürün Kullanımı: Uygulamalar Üzerinden Bir Değerlendirme, Online Journal of Art and Design, 6 (1), 119-147. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z.S. (2017). Konya Sille Ak Camii’nde Ahşap Malzemenin Yapısal Kullanımı. Yapı Dünyası, Mart-Nisan 2017, s. 46-51. Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2017). Bir Mimari Tasarım Atölyesi Deneyimi: Empati Atölyesi, Yapı Dünyası, Ocak – Şubat 2017, Sayı: 250-251, s. 39-48, Ankara. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z.S. (2017). Artvin Borçka Zeytinlik Köyü Camii Yapısal Özellikleri, Yapı Dünyası, Ocak – Şubat 2017, Sayı: 250-251, s. 26- 34, Ankara. Tam Metin 

 • Perker, Z. S., & Akkuş, K. (2017). Bursa Yeşil (Sultaniye) Medresesi Malzeme Sorunları ve Çözüm Önerileri. Journal of Ottoman Legacy Studies (JOLS)4(9), 85-104. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z. S. (2017). Kastamonu Beldeği̇rmen Köy Tari̇hi̇ Cami̇i̇’nde Ahşap Malzeme Kullanımı. Journal of Black Sea Studies, 55, 17–27. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z. S. (2017). Trabzon Uzungöl Filak Ahşap Camii Yapısal Özellikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1262-1269. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z.S. (2017). Trabzon’dan Ahşap Bir Cami Örneği: Of – Bölümlü Mithat Paşa Camii, Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research), Cilt:6, Sayı:2, Sayfa: 457 – 472. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z.S. (2017). Geleneksel Mimaride Ahşap Kullanımının Kastamonu Kasabaköy Candaroğlu Mahmut Bey Camii Özelinde İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 10, Sayı: 48, Sayfa: 285- 291. Tam Metin 

 • Perker, Z.S., Serintürk, S. (2016). Yapı Malzemesi Sorunlarının Tanzimat Dönemi Eğitim Yapılarından Bir Örnek Üzerinde İncelenmesi: Bursa Anadolu Erkek Lisesi (Bursa Mektib-i İdad-i Mulkisi), Yapı Dünyası, Kasım – Aralık 2016, Sayı:248-249, s.8-14, Ankara. Tam Metin 

 • Perker, Z.S., Akkuş, K. (2016). Optik Özelliği ve Rengi Değişebilen Akıllı Malzemelerin Mimarlıkta Kullanım Olanakları, Yapı Dergisi (Yapı Journal), Sayı: 418, Sayfa: 74- 79. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z.S. (2016). An Example Of Anatolian Seljug’s Multi-Supported Mosques: Sivrihisar Great Mosque And Its Structural Properties, The Journal of International Social Research, Vol: 9, Issue: 42, Page: 911-923. Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2015). Uludağ Üniversitesi Agam (Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) Analiz Laboratuarı Binası, Yapı Dünyası, Mart – Nisan 2015, Sayı: 228 – 229, s. 14-18, Ankara. Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2015). Effects of Atmospheric Contaminants on Natural Building Stone, Oxidation Communications, Vol: 38 / No:2 / 2015, Page: 880-885. Tam Metin 

 • Aydın, H., Perker, Z.S. (2015). İznik Elmalı Ahşap Camii Yapısal Özellikleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal Of Social Sciences), Cilt: 14, Sayı: 53, Sayfa: 37-47. Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2014). The Role Of Environmental Awareness In Postgraduate Research In The Field Of Architecture: Example of Turkey, Ozean Journal of Applied Sciences, Vol: 7, Issue: 3, Page: 117 – 129. Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2014). Mimaride Yenileşim ve Ahşap, Yapı Dergisi (Yapı Journal), Sayı: 395, s. 162 – 169. Tam Metin 

 • Hacı, İ., Perker, Z.S. (2014). Ahşap Malzeme ve Geçmişten Günümüze Yapıda Kullanımı, Yapı Dünyası, Sayı: 219-220-221, s. 23 – 33. Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2012). Yapısal Kullanım Açısından Ahşap Malzemenin Bünyesel Özellikleri, Yapı Dünyası, Sayı: 191 – 192, s. 45 – 50, Ankara. Tam Metin

 • Perker, Z. S., Akıncıtürk, N. (2012). Sistem Yaklaşımı Bağlamında Geleneksel Anadolu Konutunun Güne Uyarlanmasını Etkileyen Üst Sistemler ve Sistemler Arası Etkileşime İlişkin Bir İrdeleme (A Discussion On Upper Systems Effecting The Adaptation Of Traditional Anatolian Houses’ For Today Within The Context Of System Approach And Interactions Between Systems), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 11, Sayı 41, s. 195 – 213. Özet (Abstract) veya Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2012). Sistem Yaklaşımı Bağlamında Bir Girdi ve Sistem Olarak Geleneksel Anadolu Konutu, E-Journal of New World Sciences Academy. 7 (2), s. 554 – 571. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2011). A Gradual Systematic Model Aimed At The Integration Of Wet Areas And Plumbing Systems In The Context Of Traditional Home Modernization, Ozean Journal Of Applied Sciences. 4 (1), p. 25 – 38. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2011). Mimarlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Malzeme Bilgilerinin Arttırılmasına Yönelik Bir Gezi Modeli Önerisi, E-Journal of New World Sciences Academy. 6 (1), s. 332 – 341. Tam Metin

 • Arslan, T.V., Akıncıtürk, N., Sezer, F.Ş., Durak, S., Erbil, Y., Perker, Z.S. (2011). Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası ve Laboratuarları, Yapı Dünyası, Sayı: 185, s. 19 – 24, Ankara. Tam Metin 

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2011). Geleneksel Konutlarda Fiziksel Değişim: Bursa’da Üç Örnek Yapı (The Physical Alteration On Traditional Houses: Three Exapmles in Bursa), Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:1, s. 29-39, Bursa. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 •  Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2011). Geleneksel Cumalıkızık Evlerinde Ahşap Konut Sistemi (Wooden House System in Traditional Cumalıkızık Houses), Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:1, s. 41-51, Bursa. Özet (Abstract) veya Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2011). Mimarlık Öğrencilerinin Malzeme Bilgisinin Arttırılmasında Fabrika Gezilerinin Rolü: Metodolojik Bir Analiz (The Role Of Factory Visits In The Increase Of Material Knowledge Among Architecture Students: A Methodological Analysis), Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, s. 82 – 88, Sakarya. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Arslan, T.V., Akıncıtürk, N., Sezer, F.Ş., Durak, S., Erbil, Y., Perker, Z.S. (2011). Bir Eğitim Aracı Olarak Mekân: “Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası”, Güney Marmara Mimarlık, Sayı: 28, s. 26 – 33, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). Adapting A Traditional House Up To Date, Ozean Journal Of Applied Sciences. 3 (4), p. 371 – 378. Tam Metin

 • Akıncıtürk, N., Gür,M., Perker, Z.S. (2010). The Alteration Process  of 700 Years Aged “Cumalıkızık Village”  Located in the First Capital of the Ottoman Empire, World Applied Science Journal. 10 (11), p. 1354 -1362.  Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2010). Reflection Of Habitat On Architecture: Ankara From The Republic Proclamation To Our Days, Scientific Research And Essays. 5 (19), p. 2858 – 2866. Özet (Abstract) veya Tam Metin (Full Paper)  

 • Perker, Z.S. (2010). Nanoteknoloji ve Yapı Malzemesi Alanına Etkileri, E-Journal of New World Sciences Academy.  5 (4), s. 639 – 648. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). The Problem Of Adopting Traditional House For Today: Example Of Bursa, E-Journal of New World Sciences Academy. 5 (4), p. 628 – 638. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). Kuşadası Model Local Administration And University Association In Protection Of Traditional Street Structure,  World Applied Science Journal. 8 (9), p. 1106 – 1110. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2010). Avrupa Kültür Mirasının Korunmasında Europa Nostra Ödüllerinin Rolü ve Türkiye (The Role of Europa Nostra Awards for Ensuring the Conservation of European Cultural Heritage and Turkey),  E-Journal of New World Sciences Academy. 5 (2), s. 260 – 272. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). Geleneksel Konutun Korunmasında Günümüz Kullanıcı Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bursa Örneği, Yapı Dünyası, S:177, 48 – 52, Ankara. Özet veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). Geleneksel Konutlarda Ahşap Malzeme Bozulmaları: Bursa Cumalıkızık Örneği, Yapı Dünyası, Sayı:174, s. 25 – 32, Ankara. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2010). Cephe Ahşaplarında Oluşan Bozulmalar: 700 Yıllık Cumalıkızık Yerleşimi’nde Bir İrdeleme, Yapı Dünyası, Sayı:170, s. 44 – 49, Ankara. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2009). Mimarlığın Felsefe İle İlişkisinin Rönesans, 17. Ve 18. Yüzyıl Yapı Örnekleri Üzerinden İncelenmesi (The Analysis of the Relationship Between Architecture and Philosophy Assuming the Constructions of Renaissance, 17th. and 18th. Century), E-Journal of New World Sciences Academy. 4 (4), s. 589 – 600.  Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2009). Yapı Cephesindeki Ahşap Elemanlarda Oluşan Bozulmalar: Karşılaştırmalı Bir Analiz, E-Journal of New World Sciences Academy. 4 (1), s. 68 – 76.  Tam Metin

 • Perker, Z.S., Erbil, Y. (2009). Bursa Muradiye Külliyesi Türbeleri ve Yapısal Özellikleri, Yapı Dünyası, Sayı: 161, s. 45 – 49, Ankara. Tam Metin

 • Erbil, Y., Perker, Z.S. (2009). Alüminyum Malzeme; Üretim Teknikleri ve Mimaride Kullanımı, Çatı ve Cephe, Yıl: 3, Sayı:18, s. 42 – 46, İstanbul. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2008). 16. Yüzyıl İstanbul’unun ‘Benim Adım Kırmızı’ Romanındaki Yansımaları: Yer/ Mekân (The Reflections of Istanbul in 16th. Century in the Novel ‘My Name Is Red’: Location / Place), E-Journal of New World Sciences Academy. 3 (4), s. 753 – 762. Özet (Abstract) veya Tam Metin  

 • Perker, Z.S., Erbil, Y. (2008). Geleneksel Ahşap Konutta Yangın Korunumu: Bursa’da Bir Konutun Mimari Analizi, Yangın ve Güvenlik, Sayı:116, s. 56 – 62, İstanbul. Özet veya Tam Metin  

 • Perker, Z.S. (2008). Toplumsal Yaşamın Mimari Ürüne Yansıması: 1900’lerden Günümüze Almanya, Mimarist, Sayı: 27, s. 20 – 26, İstanbul. Tam Metin  

 • Taş, M., Taş, N., Erbil,Y., Perker, Z.S. (2008). 20. Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi Etkinlikleri Kapsamında Atölye Çalışmaları, Güney Marmara Mimarlık, Sayı: 27, s. 20 – 23, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Erbil, Y. (2008). Muradiye Külliyesi Türbelerinde Kapı ve Pencere Bozulmalarının Görsel Analizi, Ahşap, Yıl: 7, Sayı:37, s. 25 – 29, İstanbul. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Erbil, Y. (2008) Osmangazi Yenilenen Yapılarıyla Tarihi Yansıtmaya Devam Ediyor, Ahşap, Yıl: 7, Sayı:37, s. 22 – 24, İstanbul. Tam Metin 

 • Perker, Z.S. (2008). Geleneksel Konut Cephelerindeki Ahşap Ürünlerde Meydana Gelen Malzeme Bozulmaları: Bursa Demirkapı Mahallesi Örneği, Mimarlıkta Malzeme, Sayı: 8, s. 77 – 83, İstanbul. Tam Metin

 • Akıncıtürk, N., Beceren Öztürk, R., Perker, Z.S. (2008). Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Eğitiminde Yapı Malzemesi Dersi, Mimarlıkta Malzeme, Sayı:7, s. 93 – 96, İstanbul. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2008). Tutkallı Tabakalı Ahşap Teknolojisi ve Mimaride Kullanımı – Ahşapta Yeni Teknolojiler, İnşaat Dünyası, Sayı: 306, s. 140 – 144, İstanbul. Tam Metin  

 • Erbil, Y., Perker, Z.S. (2008). Uzay Kafes Sistemler ve Sistem Elemanları, İnşaat Dünyası, Sayı: 301, s. 164 – 170, İstanbul. Tam Metin

 • Dostoğlu, N., Yücel, Ç., Perker, Z.S. (2007). Misi’de Kentsel Duyarlılık Projeleri, Yapı, Sayı: 304, s. 44 – 47, İstanbul. Tam Metin

 • Akıncıtürk, N., Perker, Z.S. (2006). Kuşadası Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Arkitekt, Sayı: 2006 / 01, s. 18 – 23. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2006). Cumalıkızık’da Ahşap Yapı Elemanı Bozulmaları, Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt No: 11, Sayı:2, s. 43 – 51, Bursa. Özet (Abstract) veya Tam Metin  

 • Perker, Z.S. (2004). Gündem 21 Sürecinde Sürdürülebilir Yerleşme ve Kentleşme Bursa Ölçeği, Güney Marmara Mimarlık, Sayı: 19, s. 14 – 19, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2003). İpek Yolu’nda Yalnız Kalmış Bir Köy: Aksu Mimarisi ve Yapısal Değerleri, Güney Marmara Mimarlık, Sayı: 16, s. 35 – 38, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2003). Yapısal Bir Değer Olarak Aksu Köyü Hamamı, Güney Marmara Mimarlık, Sayı:16, s. 32 – 34, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2002). 700 Yıllık Bir Osmanlı Yerleşiminin 300 Yaşındaki Camisi: Cumalıkızık Camii, Ahşap, Sayı:10, s. 15 – 19, İstanbul. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2002). Mimarlık ve Çevre, Güney Marmara Mimarlık, Sayı:13, s. 28 – 31, Bursa. Tam Metin