This is a widget area, so please add widgets here...

Diğer Proje ve Çalışmalar

Perker, Z. S. (2012). Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı’nca, “Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü” Tarihi Alanlarının UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınması Amacıyla Yürütülen Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Strateji Arama Toplantıları, Cumalıkızık Çalışma Grubu Üyesi, Bursa.

Perker, Z. S. (2012). UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi’nce Dünya Miras Sözleşmesi’nin 40. Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Gerçekleştirilen “Türkiye Dünya Miras Alanlarında Yönetim Planı Hazırlıkları Deneyim Paylaşımı” Konulu Çalıştay, Katılımcı, Bursa.

Perker, Z. S. (2012). Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Özel İdaresi Koordinatörlüğünde Gerçekleştirilen 1 / 100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Çalışma Grup Toplantıları, Konut – Yaşam – Mekân Kalitesi Çalışma Grubu Üyesi, Bursa.

Perker, Z.S. (2000). Türkiye Habitat Forumu, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi,  Konut Çalışma Grubu Üyesi, Ankara.

Perker, Z.S. (2000). Türkiye’de Ulusal Gündem 21’in Hazırlanması ve Uygulanması Projesi, Ulusal Gündem 21 Rapor Hazırlık Toplantıları, Çalışma Grubu Üyesi, Bursa.