This is a widget area, so please add widgets here...

Tez Danışmanlıkları

Yönetiminde Tamamlanan Lisansüstü Tezleri

Aydın, H. (2017). Geleneksel Anadolu Cami Mimarisinde Ahşabın Yapısal Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Bilim Dalı, Bursa.

Hacı Aktar, İ. (2017).  Yapıda Kaplama Malzemesi Olarak Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürün Kullanımının Araştırılması,  Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Bilim Dalı, Bursa.

Karataş, L. (2018). Mardin Kenti İbadet Yapılarında Malzeme Kullanımı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Bilim Dalı, Bursa.