This is a widget area, so please add widgets here...

Tez Danışmanlıkları

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER

Gökçen, T. (2020). Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinde Yapı Malzemesi Alt Kategorisinin Araştırılması ve Türkiye’deki Durum, YL Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi.

Akkuş, K. (2019). Jean Nouvel Yapılarında Malzeme Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, YL Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi.

Arat, A. (2019). Safranbolu Yörük Köyü Geleneksel Konutlarında Ahşap Doğramalar Üzerine Bir Araştırma, YL Tezi,  Bursa Uludağ Üniversitesi.

Şimşek, S. (2019). Mermer Atıklarının Yapı Malzemesi Üretiminde Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma, YL Tezi,  Bursa Uludağ Üniversitesi.

Demirci, B. (2019). Bursa’daki̇ Ofi̇s Yapılarında Malzeme Kullanımı Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma, YL Tezi,  Bursa Uludağ Üniversitesi.

Karataş, L. (2018). Mardin Kenti İbadet Yapılarında Malzeme Kullanımı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, YL Tezi,  Uludağ Üniversitesi.

Hacı Aktar, İ. (2017). Yapıda Kaplama Malzemesi Olarak Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürün Kullanımının Araştırılması, YL Tezi,  Uludağ Üniversitesi.

Aydın, H. (2017). Geleneksel Anadolu Cami Mimarisinde Ahşabın Yapısal Kullanımı, YL Tezi,  Uludağ Üniversitesi.