This is a widget area, so please add widgets here...

Bildiriler

 • Perker, Z.S., Gökçen, T., Beniz, Ş., Şahin, S., (2018). Waste Additives In The Production Of Building Materials: A Review Of The Academic Studies Conducted In Turkey. 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 305-314, 24-27 April 2018, Çeşme, Turkey. Tam Metin

 • Gökçen, T., Perker, Z.S. (2018).” Yeşil Bina” Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Bir Değerlendirme Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, 381-389, Konya. Tam Metin

 • Gökçen, T., Perker, Z.S. (2018). An Assessment Regarding Postgraduate Theses About “Green Buildings” in Turkey, International Symposium Egology 2018, 384, Kastamonu. Özet

 • Karataş, L., Perker, Z.S. (2018). Mardin Şehidiye Medresesi‟nde Taş Süsleme, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES – 2018), 162, İstanbul. Özet 

 • Karataş, L., Perker, Z.S. (2018). Sağlıklı Şehrin Önemli Bileşeni Olarak Kültürel Miras: Mardin Ulucami‟nin Malzeme Sorunları, II. Uluslararası Şehir Çevre Kongresi, 572-584, Kapadokya. Tam Metin

 • Karataş, L. Perker, Z.S. (2017). Doğal Taş Malzemenin Sorunları: Mardin Latifiye (Abdüllatif) Camii. 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi, MERSEM, 189 – 196, Antalya. Tam Metin

 • Karataş, L., Perker, Z.S., (2017). Işık, Gölge ve Rengin Yapı Malzemesi İle İlişkisinin Mimari Örnekler Üzerinden İncelenmesi, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 153-154, Kocaeli. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akkuş, K. (2017). Başka Bir “Komşuluk”: Yapılar Birbirleriyle Komşuluk Eder Mi?, 10. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 187-196, Trakya Üniversitesi, Edirne. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Karataş, L. (2017). Mardin Geleneksel Konut Cephelerinde Doğal Taş Malzeme Sorunları Üzerine Bir İnceleme, 4. Uuslararası Taş Kongresi, 269-284, İzmir. Tam Metin

 • Aydın, H., Perker, Z.S. (2016). Çağımız Cami Mimarisine Bir Esin Kaynağı Olarak Anadolu Ahşap Cami Geleneği, Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, 371-377, Giresun. Tam Metin

 • Perker, Z. S. (2012). Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri ve Günümüzdeki Durum, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu ve Çalıştayı, S. 1- 10, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Özet  veya Tam Metin

 • Perker, Z. S. (2012). Cumalıkızık ve Çatılar, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu ve Çalıştayı Kapsamında Konuk Konuşmacı Olarak Yapılan Çalıştay Açılış Konuşması, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z. S. (2012). Geçmişten Günümüze Cumalıkızık’ta Fiziksel Yapı ve Turizm İlişkisi, Cumalıkızık Turizm Stratejileri Panel ve Çalıştayı – Fotoğraf Sergisi, s. S. 72 -79, Cumalıkızık, Bursa.  Tam Metin 

 • Gür, M., Perker, Z.S. (2011). Lost Values And Living Traces In Cumalıkızık (Cumalıkızık’ta Kaybolan Değerler ve Yaşayan İzler), 7. International Sinan Symposium, p. 68 – 73, University of Trakya, Edirne. Tam Metin

 • Perker, Z. S. (2011). Yapısal Kültür Mirasının Korunarak Yaşatılmasında Yerel Yönetimin Rolü: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği – Araştırma Projesi, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR – GE Günleri Poster Sunumları, S. 81, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2010). Nanotechnology and Nanomaterials In Buildings (Nanoteknoloji ve Yapıda Kullanılan Nanomalzemeler). 6 th. International Sinan Symposium, p. 198 – 204, University of Trakya, Edirne. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). User Interventions Within The Context Of The Future Of Traditional Houses: An Inquiry On Structural Problems (Geleneksel Konutun Geleceği Bağlamında Kullanıcı Müdahaleleri: Yapısal Sorunlar Açısından Bir İrdeleme). 6 th. International Sinan Symposium, p. 284 – 290, University of Trakya, Edirne. Tam Metin

 • Perker, Z.S., Erbil,Y., Gür, M. (2008). Bursa Yurtsever Apartmanı, DOCOMOMO – Türkiye Mimarlığı’nda Modernizmin Yerel Açılımları 4 Poster Sunuşları, s. 60, Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Bursa. Tam Metin 

 • Gür, M., Perker, Z.S., Erbil,Y. (2008). Bursa Güngör Apartmanı, DOCOMOMO – Türkiye Mimarlığı’nda Modernizmin Yerel Açılımları 4 Poster Sunuşları, s. 31, Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Bursa. Tam Metin 

 • Erbil,Y., Gür, M., Perker, Z.S. (2008). Bursa Ali Haydar Apartmanı, DOCOMOMO – Türkiye Mimarlığı’nda Modernizmin Yerel Açılımları 4 Poster Sunuşları, s. 27, Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Bursa. Tam Metin 

 • Akıncıtürk, N., Perker, Z.S. (2008). Korumada Çok Ortaklı Çalışmalara Bir Örnek: Kuşadası’nda Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu 2, s. 359 – 368, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Perker, Z.S., Kaprol, T. (2007). Involvement of Architectural Heritage Into Modern Life: Cumalıkızık – Bursa, Culture Promenade – Antakya (Mimari Mirasın Çağdaş Yaşama Katılımı: Cumalıkızık – Bursa, Kültür Parkuru – Antakya), 3rd International Sinan Symposium, p. 185 – 192, University of Trakya, Edirne. Abstract veya Tam Metin

 • Akıncıtürk, N., Perker, Z.S. (2003). The Importance Of Partnership Projects According To Philosopy Of Protecting The Historical, Cultural, And Structural Inheritage: The Example Of Cumalıkızık (Tarihi Kültürel ve Yapısal Mirası Koruma Felsefesinde Ortaklık Projelerinin Önemi: Cumalıkızık Örneği), 1st International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, p. 209 – 221, University of Gazi, Ankara. Özet (Abstract) veya Tam Metin

 • Akıncıtürk, N., Perker, Z.S. (2003). 700 Yıllık Tarihi Cumalıkızık Yerleşimindeki Ahşap Yapılarda Yangın Yalıtımı, Yalıtım ve Enerji Yönetimi Kongresi, s. 151 – 158, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Eskişehir. Özet veya Tam Metin

 • Perker, Z.S. (2002). Halk Mimarisi ve Cumalıkızık Örneği, 1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, s. 273 – 284, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Tam Metin