This is a widget area, so please add widgets here...

Cumalıkızık’da Ahşap Yapı Elemanı Bozulmaları

CUMALIKIZIK’DA AHŞAP YAPI ELEMANI BOZULMALARI

Z. Sevgen PERKER, Nilüfer AKINCITÜRK

Özet

Geçmişten günümüze, insanın barınma ihtiyacını karşılamakta kullandığı ahşap malzeme; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan kaynaklı nedenlerle bozulmaya uğramaktadır. Önemli kültürel ve mimari mirasımız olan geleneksel ahşap yapılar ise bu nedenlerle gün geçtikçe yıpranmakta ve yok olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; geleneksel ahşap yapılarımızda meydana gelen yapı elemanı bozulmalarını örnek bir yerleşkede inceleyerek tanınmasını sağlamak ve koruma sürecine ışık tutmaktır. Seçilen örnek yerleşke Bursa’nın Cumalıkızık Mahallesi’dir. 700 yıllık tarihi ile günümüze olabildiğince korunarak gelen Cumalıkızık’da Osmanlı Sivil Mimarisi’nin özelliklerini taşıyan geleneksel ahşap konutlar bulunmaktadır. Bu konutların önemli bir bölümünün yıkılmaya yüz tutmuş olması, bu çalışmada Cumalıkızık’ın örnek yerleşke olarak seçilmesinin ana nedeni olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ahşap yapı, ahşap, bozulma.

DETERIORATIONS OF WOODEN BUILDING COMPONENTS IN CUMALIKIZIK 

Abstract

From past to today, the wooden material used to meet the shelter requirement of human; faced with deterioration because of physical, chemical, biological and human originated reasons. The traditional wooden constructions which are our important cultural and architectural inheritances, get worn – out and vanish every day because of these reasons. The aim of this study is; to observe the construction component deteriorations occuring in the traditional wooden constructions in a sample residence to make it recognized and to lighten the protection period. The chosen sample residence is Cumalıkızık district of Bursa. In Cumalıkızık, which has reached to today with its 700 year history under as much protection as possible, there are traditional wooden houses which carry the characteristics of Ottoman Civilian Architecture. The reason for chosing Cumalıkızık as sample residence in this study is that, important part of these houses have been close to collapse.

Key Words: Traditional wooden building, wood, deterioration.

Tam Metin