Makale_035_Ozet

GELENEKSEL CUMALIKIZIK EVLERİNDE AHŞAP KONUT SİSTEMİ

Z.. Sevgen PERKER, Nilüfer AKINCITÜRK

Özet

Kırsal mimarinin önemli örneklerinden olan Cumalıkızık, Osmanlı’nın Bursa’yı ele geçirmesinden sonra Kayı Boyu Türkleri’nden Kızıklar’ın kurduğu 7 köyden biridir. Cumalıkızık, geleneksel yaşam biçimi, doğal güzellikleri, tarihi anıtları, organik sokak dokusu ve özgün sivil mimari örneği olan geleneksel konutları ile ulusal ve uluslararası alanda kültürel miras olarak önem taşıyan bir yerleşimdir. Cumalıkızık’da Osmanlı dönemi kırsal mimarisinin önemli örnekleri olan geleneksel ahşap konutlar bulunmaktadır. Bu çalışmada Cumalıkızık geleneksel ahşap konut sisteminin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cumalıkızık Evleri, Geleneksel Konut, Ahşap Konut Sistemi

WOODEN HOUSE SYSTEM IN TRADITIONAL CUMALIKIZIK HOUSES

Abstract

Cumalıkızık, which is one of the most important examples of the rural architecture, is one of the seven residentials established by the Kızıks from the Kai Tribe Turks soon after Bursa was conquered by the Ottomans. Cumalıkızık is one of the most significant cultural heritages of Turkey and the world with its traditional lifestyle and natural beauties and historical monuments, organic streeets, traditional houses which are exapmles of civilian unique architecture. In Cumalıkızık residential, there are existing traditional wooden houses that are important exapmles of the countryside architecture of Ottomans. This study aims to examine that traditional wooden house system in Cumalıkızık.

Key Words: Cumalıkızık Houses, Traditional House, Wooden House System

Tam Metin