This is a widget area, so please add widgets here...

Bildiri_015_Ozet

GELENEKSEL CUMALIKIZIK KONUTLARINDA CEPHE ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

Z. Sevgen Perker

Özet

Geçmişten günümüze kent kimliklerinin şekillenmesinde mimari yapılar ve cepheleri önemli yer tutmaktadır. Tarihsel süreçte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Anadolu kentlerinin kimliklerinin oluşmasında da geleneksel konutlar ve cepheleri önemli rol üstlenmektedir. 700 yıllık bir uygarlığın ilk başkenti olan Bursa, Osmanlı döneminin ilk ve öncü örnekleri olan geleneksel konutlar bakımından önem taşıyan bir kenttir. Bu bakımdan kentin tarihsel kimliğinin sürdürülmesinde geleneksel konut cephelerinin özgün özelliklerinin bilinmesi ve günümüzdeki durumunun tespit edilmesi özel önem taşımaktadır. Bu çalışma; Osmanlı dönemi Bursa konutlarının özgün cephe özelliklerinin örnek bir mahalle üzerinden irdelenmesini ve kentin tarihsel kimliğin sürdürülebilmesi açısından günümüzdeki durumlarının, bozulma ve değişim süreçlerinin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Örnek mahalle olarak Bursa’nın Cumalıkızık Mahallesi seçilmiştir. Bunun nedeni Cumalıkızık’ın Osmanlı döneminin geleneksel konutlarını bütünsel olarak bünyesinde barındıran bir mahalle olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Konut, Cephe, Osmanlı Dönemi, Bursa, Cumalıkızık

Tam Metin