This is a widget area, so please add widgets here...

Bildiri_003_Ozet

TARİHİ, KÜLTÜREL VE YAPISAL MİRASI KORUMA FELSEFESİNDE ORTAKLIK PROJELERİNİN ÖNEMİ: CUMALIKIZIK ÖRNEĞİ

Nilüfer Akıncıtürk, Z. Sevgen Perker

Özet

Mimari mirasın korunmasında, ekonomik, politik, sosyal, kültürel sistemlerle birlikte doğan bir yandan da dönüşümün yaşandığı yerleşmeler üzerinde somut sonuçlar izlenebilir.

Osmanlı Dönemi kırsal mimarisinin önemli örneklerinden olan Cumalıkızık yerleşimini, kendi halinde eskimeye ve yok olmaya bırakmadan bu mirasımıza sahip çıkmak düşüncesi ve tarihimiz ile insanımızın ekonomik olarak da zenginleşebileceğini gösteren bir eylem planı gerçekleştirmek üzere “Cumalıkızık Koruma Yaşatma  Proje ” çalışmaları başlamıştır.

Cumalıkızık Koruma -Yaşatma gönüllüleri olan Merkezi Hükümet, Yerel Yönetim, Üniversite ve Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri ile iş dünyası, gönüllüler ve köy temsilcileri ortak eylem için Yerel Gündem 21 çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Tüm ortaklar Cumalıkızık’ta sürdürülebilir kalkınmayı demokratik katılımla gerçekleştirmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Cumalıkızık, Ortaklık Projesi

THE IMPORTANCE OF PARTNERSHIP PROJECTS ACCORDING TO PHILOSOPY OF PROTECTING THE HISTORICAL, CULTURAL AND STRUCTURAL INHERITAGE : THE EXAMPLE OF CUMALIKIZIK

Abstract

The “Cumalıkızık Conservation and Revitalization Project” work was initiated for the implementation of an action plan to project thisheritag, Cumalıkızık settlement area, one of the most importantrural agricultural examples of the Ottoman Empire era, before it isruined or even disappeared.

The Central Government, Local Government, Universities, the NGO representatives, businessmen, volunteers and the representatives of the residents of the village, all of which are the Cumalıkızık Conservation and Revitalization Volunteers have come together in the framework of Local Agenda 21 for a joint action. The sustainable development is realised in Cumalıkızık with the democratic participation of all of the partners.

Key Words: Cumalıkızık, Partnership Projects

Tam Metin