This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_029_Özet

NANOTEKNOLOJİ VE YAPI MALZEMESİ ALANINA ETKİLERİ

 Z. Sevgen PERKER

 Özet

Nanoteknoloji, nanometre ölçekli yapılar üzerinde çalışılan bir teknolojidir. Nanoteknoloji aynı zamanda nanostrüktürler ile nano malzemelerin tasarımını, üretimini ve uygulanmasını konu almaktadır. Bilim ve mühendisliğin tüm disiplinlerinde nanoteknoloji konusunda yapılan araştırmalar oldukça hızlı bir şekilde gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Sözü edilen disiplinlerden bir tanesi de malzeme bilimidir. Nano ölçekli bilim ve teknoloji bizlere üstün özellikli yapı malzemelerinin geliştirilmesi konusunda eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma nanoteknoloji ve nanoteknolojinin yapı malzemesi alanına etkilerinin incelenmesine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Yapı Malzemesi, Nano Malzeme, Mimarlık, Nanomimarlık

NANOTECHNOLOGY IN OUR CENTURY AND ITS EFFECTS ON BUILDING MATERIALS

Abstract

Nanotechnology is the study and control of matter at dimensions nanometers. Nanotechnology is also design, fabrication and application of nanostructures and nanomaterials. The research on nanotechnology is evolving and expanding very rapidly every discipline of science. One of them is material science. Nanoscale science and technology gives us unique opportunities to develop revolutionary building materials. This study focuses primarily on nanotechnology and its effects on building materials.

Key Words: Nanotechnology, Building Material, Nanomaterial, Architecture, Nanoarchitecture

Tam Metin