This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_017_Özet

GELENEKSEL AHŞAP KONUTTA YANGIN KORUNUMU: BURSA’DA BİR KONUTUN MİMARİ ANALİZİ

Z. Sevgen PERKER, Yasemin ERBİL

Özet

Tarihsel süreçte, dünyada ve ülkemizde bulunan pek çok doğal, kültürel ve mimari değerin yangınlar nedeniyle kaybedildiği bilinmektedir. Özellikle ahşap yapılar için yüksek risk oluşturan yangın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geleneksel yapı stoku adına bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple, tarihsel çevrelerde bulunan geleneksel ahşap konutlarda risk analizinin yapılması, yangın yalıtım projelerinin hazırlanmasında önemli bir veri teşkil edecektir. Bu makalede, Bursa’nın eski yerleşim bölgelerinden biri olan Reyhan Mahallesi’nde bulunan bir geleneksel ahşap konutun yangın korunumu, mimari açıdan incelenmiştir.

Tam Metin