This is a widget area, so please add widgets here...

Bildiri_002_Ozet

700 YILLIK TARİHİ CUMALIKIZIK YERLEŞİMİNDEKİ AHŞAP YAPILARDA YANGIN YALITIMI

Nilüfer Akıncıtürk, Z. Sevgen PERKER

Özet

ÖzTarihi süreç içinde gerek dünyada gerekse ülkemizde bulunan pek çok doğal, kültürel ve mimari değer, büyük yangınlar sonucunda kaybedilmiştir. Özellikle ahşap yapılar için risk oluşturan yangın, Anadolu’daki diğer yerleşim bölgeleri gibi, Bursa’nın Cumalıkızık yerleşimini de tehdit etmektedir.

2200 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Bursa ilinin sınırları içinde yer alan Cumalıkızık yerleşimi; verimli toprakları, özgün ahşap yapıları ve geleneksel yaşam biçimi ile korunması gereken önemli bir değerdir. Bu denli önemli bir yerleşimin geleceğe aktarılması ise, onu tehdit eden yıpranma – yok olma tehlikelerinin giderilmesi ile mümkün olacaktır.

Fiziksel açıdan yangın riski çok fazla olan Cumalıkızık yerleşiminde yürütülen “Bursa Cumalıkızık Köyü Örneğinde Tarihi Yapılarda Yangın Güvenlik Önlemleri ve Yangından Korunma Projesi” ile yangın güvenliği için öneriler getirilmekte ve benzer yerleşimlerde “ahşap yapılarda yangın yalıtımı” için model oluşturulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yangın, Ahşap, Yalıtım, Bozulma, Koruma

Tam Metin