This is a widget area, so please add widgets here...

Atıflar

Atıf Alan Yayın:

Perker, Z. S. (2012). Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri ve Günümüzdeki Durum, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu ve Çalıştayı, S. 1- 10, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

  • Atıf Yapan:
 • Erdoğan, E., Boztepe Erkış, Ş.D. (2014). Sille Settlement In The Context Of Sustainable Historical Fabric And Facade Analysis Of Its Traditional Houses,

  International Journal of Architectural Research, 8 (2): 117 – 135.
  Kuloğlu, N., Durmuş, S. (2014). The Trace of Change: Traditional House, Proceedings of the 2nd ICAUD International Conference in Architecture and Urban Design, Paper No. 285, Epoka University, Tirana, Albania.

 

Atıf Alan Yayın:

Perker, Z.S. (2011). Mimarlık Öğrencilerinin Malzeme Bilgisinin Arttırılmasında Fabrika Gezilerinin Rolü: Metodolojik Bir Analiz, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, s. 82 – 88, Sakarya.

  • Atıf Yapan:
 • Kurt, H. (2013). Biology student teachers’ cognitive structure about “Living thing”, Educational Research and Reviews, Vol. 8(12), pp. 871-880.

 

Atıf Alan Yayın:

Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2011). Geleneksel Cumalıkızık Evlerinde Ahşap Konut Sistemi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:1, s. 41-51, Bursa.

  • Atıf Yapan:
 • Ozorhon, G., Ozorhon, İ.F. (2014). Learning from Mardin and Cumalıkızık: Turkish Vernacular Architecture in the Context of Sustainability, Arts, 3: 175 – 189.

Atıf Alan Yayın:

 • Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2010). The Problem Of Adopting Traditional House For Today: Example Of Bursa, E-Journal of New World Sciences Academy. 5 (4), p. 628 – 638.

  • Atıf Yapan:

Ozorhon, G., Ozorhon, İ.F. (2014). Learning from Mardin and Cumalıkızık: Turkish Vernacular Architecture in the Context of Sustainability, Arts, 3: 175 – 189.

Atıf Alan Yayın:

Perker, Z.S. (2008). Geleneksel Konut Cephelerindeki Ahşap Ürünlerde Meydana Gelen Malzeme Bozulmaları: Bursa Demirkapı Mahallesi Örneği, Mimarlıkta Malzeme, Sayı: 8, s. 77 – 83, İstanbul.

  • Atıf Yapan:
 • Seçkin, N.P. (2012). An assessment on traditional timber structures in Süleymaniye and Zeyrek districts of Historical Peninsula, ITU A|Z, Vol: 9, No:1, 56-69.

Atıf Alan Yayın:

Perker, Z.S., Akıncıtürk, N. (2006). Cumalıkızık’ta Ahşap Yapı Elemanı Bozulmaları, Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt No: 11, Sayı:2, s. 43 – 51, Bursa.

  • Atıf Yapan:
 • Seçkin, N.P. (2012). An assessment on traditional timber structures in Süleymaniye and Zeyrek districts of Historical Peninsula, ITU A|Z, Vol: 9, No:1, 56-69.

  Gümüş, N., Adanalı, R. (2011). Buca’da (İzmir) Tarihi ve Kültürel Mirasa Yönelik Ortaöğretim Öğrencilerinin Tutum ve Davranışları, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30: 87 – 102.

  Yaldız, E. (2010). Climate Effects on Monumental Buildings, BALWOIS 2010, Ohrid, Macedonia.

  Çetin, T. (2010). Perception of Cultural Heritage and Tourism In Cumalıkızık Village, Milli Folklor, Sayı: 87, p. 181 – 190.

  Çavdar, E. (2009). Geleneksel Dursunbey Evlerinin Malzeme ve Taşıyıcı Sistemlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon.

Atıf Alan Yayın:

Perker, Z.S., Erbil, Y. (2008). Geleneksel Ahşap Konutta Yangın Korunumu: Bursa’da Bir Konutun Mimari Analizi, Yangın ve Güvenlik, Sayı:116, s. 56 – 62, İstanbul.

  • Atıf Yapan:
 • Durak, S., Erbil, Y., Akıncıtürk, N. (2011). Sustainbility of an Architectural Heritage Site In Turkey: Fire Risk Assessment In Misi Village, International Journal of Architectural Heritage, Vol.5, Issue 3, p. 334 – 348.

Atıf Alan Yayın:

Perker, Z.S., Kaprol, T. (2007). Involvement of Architectural Heritage Into Modern Life: Cumalıkızık – Bursa, Culture Promenade – Antakya (Mimari Mirasın Çağdaş Yaşama Katılımı: Cumalıkızık – Bursa, Kültür Parkuru – Antakya), 3rd International Sinan Symposium, p. 185 – 192, University of Trakya, Edirne.

  • Atıf Yapan:
 • Arabulan, S. (2008). Yer / Mekân Kimliğinin Değişimi: Mezitbey Hamamı ve Yakın Çevresi Alan Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Edirne.

Atıf Alan Yayın:

Perker, Z. S. (2004). Geleneksel Ahşap Yapılarımızda Kullanım Sürecinde Oluşan Yapı Elemanı Bozulmalarının Cumalıkızık Örneğinde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilim Dalı, Bursa.

  • Atıf Yapan:
 • Öztürk, R.B., Özgünler, S.A., (2006). Tarihi Doku ve Malzemede Sürdürülebilirliğin Bursa Cumalıkızık Örneğinde İncelenmesi, Poster Bildiri, 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, s. 700 – 710, İstanbul